Europos tinklas prieš patyčias

2014 m. birželį buvo įkurtas Europos tinklas prieš patyčias. Šio tinklo narėmis tapo 19 patyčių srityje dirbančių organizacijų iš 15 Europos Sąjungos šalių – tarp jų jau daugiau nei dešimtmetį nacionalinę kampaniją „BE PATYČIŲ“ vykdanti „Vaikų linija“.

Europos tinklas prieš patyčias siekia Europos lygiu koordinuoti veiksmus ir iniciatyvas, skirtas patyčių mažinimui, propaguoti ir įgyvendinti Europos patyčių strategiją visoje Europoje, skatinti profesionalus, dirbančius patyčių srityje, keistis gerąja patirtimi ir vykdyti mokymus, o taip pat šviesti plačiąją visuomenę apie patyčių reiškinį.

Europos tinklo prieš patyčias valdybos garbės nariu tapo vienos efektyviausių patyčių prevencijos programos įkūrėjas, Norvegijos psichologijos profesorius Dan Olweus. Jis pabrėžė, kad labai svarbu įgyvendinti koordinuotą visos Europos atsaką į patyčių reiškinį, remiantis sėkmingais pavyzdžiais. „Teorijos derinimas su praktika gali pasiūlyti efektyvių sprendimų ir sumažinti daugybės vaikų ir paauglių, kenčiančių visoje Europoje, skausmą“, – teigė patyčių prevencijos ekspertas.

Europos tinklo prieš patyčias tinklalapis: www.antibullying.eu

Daugiau apie Europos tinklą prieš patyčias

Europos tinklo prieš patyčias valdyba:

Prezidentas
Costas Yannopoulos, Graikija

Viceprezidentas
Paul Dalli, Malta

Maria Rita Bracchini, Italija

Generalinis sekretorius

Nicola Daley, Didžioji Britanija

Iždininkas
Paul Dalli, Malta

Nariai
Robertas Povilaitis, Lietuva

Ioana Sandru, Rumunija

Rossanka Venelinova, Bulgarija

Europos tinklo prieš patyčias organizacijos narės:

 1. Ispanija: ASSOCIACO BAOBAB
 2. Didžioji Britanija: BEATBULLYING  
 3. Latvija: CHILDREN AND YOUTH TRUST PHONE 
 4. Lietuva: CHILD LINE 
 5. Ispanija: CONFEDERACION ESPANOLA DE CENTROS DE ENSENANZA-CECE
 6. Italija: COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS SOC. COOP.P.A 
 7. Italija: CENTRO STUDI ED INIZIATIVE EUROPEO (CESIE) 
 8. Italija: CENTRO STUDI E FORMAZIONE- VILLA MONTESCA 
 9. Rumunija: DIRECT ASSOCIATION
 10. Graikija: ELLINOGERMANIKI AGOGI
 11. Malta: FAMILIES FOR LIFE LONG LEARNING
 12. Italija: IL TELEFONO AZZURRO ONLUS
 13. Didžioji Britanija: MERSEYSIDE EXPANDING HORIZONS
 14. Estija: NGO ESTONIAN MENTAL HEALTH SOCIETY
 15. Bulgarija: NADJA CENTRE FOUNDATION 
 16. Kroatija: NATIONAL CENTER FOR MISSING & EXPLOITED CHILDREN
 17. Graikija: THE SMILE OF THE CHILD
 18. Vokietija: YOUTH EUROPEAN SOCIAL WORK- YES FORUM (EWIN)