Leidinys "Kuriame klasę be patyčių", 2010

2011-06-27

Elektroninis leidinys yra skirtas klasių auklėtojams ir kitiems mokyklų darbuotojams, galintiems vesti užsiėmimus mokiniams. Jame galima rasti gaires apie tai, kaip kalbėti su vaikais apie patyčių reiškinį, apie patyčių priežastis ir pasekmes, taip pat apie tai, kaip vaikai gali reaguoti į patyčias ir kaip gali prisidėti prie saugios mokyklos kūrimo. Leidinyje yra pateikiama informacija apie tėvų įtraukimą į prevencines veiklas, apie galimas pagalbos galimybes. Kiekvienoje dalyje yra pateikiamos teorinės žinios, atspindinčios skyrelio idėjas bei praktinės užduotys skirtingo amžiaus vaikams, kurias galima atlikti kartu su mokiniais klasės valandėlių metu. Knygelėje yra pridedami paruošti užduočių lapai, kuriuos galima atsispausdinti ir naudoti užsiėmimuose su vaikais. Peržiūrėti leidinio turinį.