Leidinys "Patyčių prevencija klasėje", 2010

2011-06-27

Leidinys buvo sukurtas Graikijos specialistų projekto „Žinomumo didinimas ir patyčių tarp mokinių prevencija: mokymų programos mokytojams kūrimas ir įgyvendinimas” metu, vėliau išverstas į lietuvių kalbą bei adaptuotas Lietuvai. Jis yra  skirtas 4-6 klasių auklėtojams ar kitiems mokyklų darbuotojams, vedantiems užsiėmimus (klasės valandėles) mokiniams. Leidinyje yra aprašyti socialinių įgūdžių lavinimo užsiėmimai mokiniams: apie patyčias, toleranciją, empatiją. Knygoje yra pateikiamos konkrečios ir aiškios vedimo instrukcijos, užduočių aprašymai, diskusijų klausimai ir aptarimų vedimo taisyklės.