Organizacijos kviečiamos vienytis trečiajai „Savaitei BE PATYČIŲ“

2012-01-12

„Vaikų linijos“ pradėta iniciatyva „Savaitė BE PATYČIŲ“ tampa tradicine ir šiais metais kovo 19-25 dienomis jau trečią kartą vaikus, paauglius ir suaugusiuosius mokys užkirsti kelią patyčioms ir kartu siekti, kad visuomenėje būtų daugiau pagarbaus ir draugiško bendravimo. Prie „Savaitės BE PATYČIŲ“ kviečiamos jungtis visos šalies ugdymo įstaigos ir kitos organizacijos.

Praėjusiais metais „Savaitėje BE PATYČIŲ“ dalyvavo 1062 organizacijos, kurių kiekviena įgyvendino įvairias veiklas savo bendruomenei: vyko įvairūs užsiėmimai, vaikų kūrinių konkursai, parodos ir kiti renginiai.

„Ugdymo įstaigų atstovai jau praėjusių metų rudenį pradėjo domėtis, kada vyks kita akcija, norėdami įtraukti ją į savo veiklos planus. Tas rodo ne tik susidomėjimą iniciatyva, bet ir ugdymo įstaigų rimtą požiūrį į akcijos įgyvendinimą, pačią patyčių problemą bei jos sprendimą“, – įsitikinusi VšĮ „Vaikų linija“ psichologė, iniciatyvos „Savaitė BE PATYČIŲ“ koordinatorė Marina Mažionienė.

Savaitės BE PATYČIŲ partneriai jau ruošia įvairias veiklas: planuoja atvirus renginius vaikams ir jaunimui,  paskaitas tėvams ir mokyklų darbuotojams apie elektronines patyčias, kur bus pristatomos konkrečios rekomendacijos suaugusiems. Akcijos organizatoriai dalins informacinius lankstinukus su naudingomis nuorodomis, kur galima kreiptis pagalbos, kai vaikai patiria patyčias ar patys tyčiojasi.  Kovo mėnesio priešpaskutinę savaitę bus organizuojamos nemokamos filmų, kuriuose yra atskleidžiamas sudėtingas vaiko ir jauno žmogaus pasaulis, peržiūros mokykloms. Taip pat planuojama surengti nuotraukų ir filmų konkursą vaikams bei kviesti juos pasidalinti savo draugystės istorijomis.

Į iniciatyvą bus įtraukti ne tik suaugusieji ir moksleiviai, bet ir ikimokyklinio amžiaus vaikai. Ankstyvosios prevencijos programų ikimokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikams vykdytojai kvies kiekvieną programose „Zipio draugai“ ir „Įveikiame kartu“ dalyvaujančią vaikų grupę ar klasę įsijungti į bendrą veiklą – „Draugystės knygos“ kūrimą. Šios knygos vėliau bus padovanotos bibliotekoms.

Ugdymo įstaigos ir kitos organizacijos kviečiamos tapti akcijos dalyviais. Kiekvieną mokykla ar kita norinti prisidėti įstaiga nuo sausio 12 dienos gali registruotis svetainėjewww.bepatyciu.lt (registracija vyksta čia), įrašydama savo organizacijos pavadinimą, kontaktus ir planuojamų veiklų aprašymą. Registracija  vyks iki kovo 1 dienos.

„Kartais nepasigilinus „Savaitę BE PATYČIŲ“ bandoma nuvertinti – komentuojama, kad organizatoriai tarsi skatina nesityčioti tik vieną savaitę metuose. Vaikų linija, kuri iniciavo šią savaitę, jau aštuonerius metus sistemingai vykdo kampaniją BE PATYČIŲ, kurios įgyvendinimo metu išleido įvairios informacinės medžiagos vaikams, tėvams ir mokytojams, organizavo tarptautines konferencijas, vykdė daug mokymų, sukūrė interneto svetainę www.bepatyciu.lt, pritraukė žinomus visuomenei žmones sprendžiant patyčių problemą bei kitais būdais prisidėjo prie smurto ir patyčių problemų prevencijos. „Savaitėje BE PATYČIŲ“ dalyvaujančios kitos organizacijos taip pat daugelį metų savo nuolatiniu darbu siekia kurti saugesnę aplinką mokyklose ir darželiuose“, – teigia dr. Robertas Povilaitis, „Vaikų linijos“ vadovas.

„Savaitės BE PATYČIŲ“ iniciatorius - viešoji įstaiga „Vaikų linija“. Iniciatyvos partneriai: VšĮ „Paramos vaikams centras“, VšĮ „Vaiko labui“, LR Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, bendrovė TEO LT, AB, Kauno Dainavos poliklinikos Jaunimo centras, Lietuvos mokinių parlamentas, Lietuvos moksleivių sąjunga, kino centras „Skalvija“, Lietuvos psichologijos studentų asociacija. Iniciatyvą globoja Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga.

Apie Vaikų liniją

Vaikų linijos veiklą organizuoja VšĮ „Vaikų linija“, Kauno vaikų gerovės centras „Pastogė“, Kauno Dainavos Jaunimo centras bei Klaipėdos Pedagoginė psichologinė tarnyba. Tarnyba yra ilgametė Lietuvos telefoninės psichologinės pagalbos tarnybų asociacijos (www.klausau.lt)  narė. Ji taip pat priklauso tarptautinei organizacijai Child Helpline International (www.childhelplineinternational.org), vienijančiai per 160 panašių pagalbos linijų visame pasaulyje. „Vaikų linija“, teikdama pagalbą vaikams europiniu trumpuoju numeriu 116111, bendradarbiauja su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistais-konsultantais.

2012 metais „Vaikų linijos“ veiklą finansiškai remia: bendrovė TEO LT, AB, Nyderlandų Karalystės ambasada, Europos Komisijos DAPHNE programa, UAB „PRIOR“, Lietuvos gyventojai, skiriantys paramą aukojimo portale aukok.lt, pervedantys paramą tiesiogiai ir skiriantys dalį pajamų mokesčio. Paslaugomis tarnybą remia Vilniaus miesto savivaldybė, UAB „Informacijos valdymo centras“, UAB „Mediaskopas“, VĮ poilsio namai „Baltija“.