Apie projektą „Aš nebijau“

2012-01-03

Prievarta, smurtas jaunimo tarpe yra viena aktualiausių problemų dabartinėje visuomenėje. Jaunuoliai smurtauja  įvairiose vietose – gatvėje, namuose, mokyklose, internete ir dažniausiai šio smurto aukomis tampa jie patys. Smurtas giliai pažeidžia ne tik jo aukas, bet taip pat ir jų šeimas, artimuosius, bendruomenę, giliai paveikia ne tik smurtą patiriančių, bet ir smurtaujančių jaunuolių gyvenimo kokybę. Taigi, vienas iš iššūkių, su kuriuo susiduria mokykla ir kurį reikia spręsti, yra smurtinio elgesio tarp vaikų plitimas. Tai reiškinys, kuriam reikia skirti ypatingą dėmesį, nes jis ne tik trikdo ugdymo procesą, apsunkina mokinių ir mokytojų darbą, komplikuoja mokinių tarpusavio santykius, bet kelia grėsmę pagrindinių žmogaus teisių užtikrinimui ir turi pavojingas pasekmes. Todėl šis plintantis reiškinys kelia vis didesnį švietimo, daugelio kitų sričių specialistų ir visuomenės nerimą. 

Mokymosi visą gyvenimą Skersinės KA1 programos projektu "I am not scared" (liet. "Aš nebijau“) siekiama atkreipti specialistų dirbančių mokyklose, profesinio rengimo mokyklose/centruose dėmesį į priekabiavimo reiškinį, skatinti ieškoti būdų kaip tvarkytis su patyčiomis, suteikti žinių ir praktinių  įgūdžių, dirbant su mokiniais, kurie pasireiškia agresyviu elgesiu mokyklose, nustatyti tinkamą ir geriausią strategiją, siekiant užkirsti kelią priekabiavimo reiškiniui, ir pateikti ją vidurinės mokyklos, profesinio rengimo mokytojams, mokiniams bei jų tėvams ir politikos formuotojams švietimo srityje, padėti geriau suprasti kylančių reiškinių užuomazgas, jų prevencijos būdus,  parinkti ir taikyti labiausiai veiksmingas strategijas ir vystyti tinkamą mokinių elgesį, spręsti atsiradusias problemas.

VšĮ „Vaikų linija“ dalyvauja projekte kaip asocijuotas partneris. Dalyviai dalinasi savo patirtimi patyčių prevencijos mokyklose tema, gauna informaciją apie projekto vykdymą, rezultatus iš projekto partnerių, skleidžia projekto idėją kitiems, planuoja dalyvauti patyčių situacijų vertinime, diskusijose nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.

Daugiau apie projektą http://iamnotscared.pixel-online.org/ .