Augantys patyčių mastai Europoje skatina ES šalių atstovus kurti bendrą strategiją

2015-12-23

Gruodžio 8-9 d. Europos Parlamente, Briuselyje, vyko antroji tarptautinė Europos tinklo prieš patyčias (angl. European Anti-bullying Network, EAN) konferencija.

EAN tinklas įkurtas graikų organizacijos „The Smile of the Child“ iniciatyva. Šiuo metu šį tinklą sudaro 20 narių iš 15 valstybių. „Vaikų linija“  yra viena iš Europos tinklą prieš patyčias – EAN įkūrusių organizacijų ir šio tinklo narė.

Šiais metais organizuotoje konferencijoje dalyvavo vaikų teises ginančių organizacijų atstovai, mokslininkai bei politikai, o konferencijos pagrindinis tikslas – mažinti vis didėjantį vaikų patyčių mastą Europoje, taip pat atkreipti Europos parlamento narių ir visos visuomenės dėmesį į šios problemos masto augimą ir poreikį koordinuoti prevencinius veiksmus visoje Europos Sąjungoje. 
Vis didėjantį elektroninių patyčių mastą pagrindė konferencijoje tyrimo duomenis pristatęs Londono universiteto psichologijos profesorius Peter Smith. Jo tyrimo duomenimis, 2 mėnesių laikotarpiu, 10,3 % vaikų 2-3 kartus dalyvavo patyčiose (tyčiojosi iš kitų), o 11,3 % vaikų patyrė patyčias patys.

Konferencijos metu atskleista bendruomenių informavimo svarba apie patyčių reiškinį, jo žalą, taip pat pagrįsta būtinybė bendradarbiauti su valdžios atstovais, siekiant inicijuoti ir įgyvendinti įvairias patyčių prevencijos iniciatyvas. 
Renginio nuotraukas galima rasti čia.
Trečioji tarptautinė EAN konferencija planuojama 2016 m. birželio 23 - 24 d. Maltoje.