Filmų konkursas „Stabdyk elektronines patyčias“

2015-02-25

„Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ“ organizatorė „Vaikų linija“ kartu su telekomunikacijų bendrove TEO rengia trumpų filmų konkursą „Stabdyk elektronines patyčias“, kuriame dalyvauti ir ieškoti būdų pasisakyti prieš patyčias kviečiami vyresnių klasių moksleiviai. Konkurso dalyviai iki kovo 16 d. turi atsiųsti nuorodas į savo sukurtus filmus el. paštu info@bepatyciu.lt.