Paskaita tėvams „Suprasti, padėti, bausti ar ignoruoti?“

2015-03-23

PASKAITA TĖVAMS  „SUPRASTI, PADĖTI, BAUSTI AR IGNORUOTI? TĖVŲ VAIDMUO PADEDANT VAIKAMS  ĮVEIKTI „REALIAS“ IR VIRTUALIAS PATYČIAS“

„Aš neisiu į mokyklą, nes ten vaikai tyčiojasi“

„Kodėl negaliu pasijuokti iš to nevėkšlos? Juk jis pats kaltas, kad yra toks...“