Penkeri metai po Memorandumo "Vaikystė be patyčių" pasirašymo

2015-03-06

2010 m. kovo 22 d. pirmosios Vaikų linijos inicijuotos savaitės BE PATYČIŲ metu Prezidentūroje buvo pasirašytas memorandumas "Už vaikystę be patyčių". Prezidentės Dalios Grybauskaitės ir tuometinio Švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus dėka, visų pagrindinių valstybės institucijų bei šioje srityje dirbančių nevyriausybinių organizacijų vadovai pasirašė šį istorinį susitarimą.

VšĮ „Vaikų linija“ nuo 2004 m. įgyvendina kampaniją „BE PATYČIŲ“, kurios metu yra siekiama didinti įvairių visuomenės grupių sąmoningumą patyčių reiškinio atžvilgiu, vykdyti švietėjišką veiklą, nukreiptą į mokyklų personalą, tėvus ir vaikus, skatinti įvairių organizacijų, įstaigų partnerystę, ieškant efektyvių patyčių prevencijos ir intervencijos būdų.

Nuo 2010 m. kovo 22d., kuomet buvo pasirašytas memorandumas „Vaikystė be patyčių“, VšĮ „Vaikų linija“ įgyvendino šias veiklas, kuriomis buvo siekiama kurti saugią ir sveiką vaikų mokymosi ir gyvenimo aplinką:

1. Emocinės paramos vaikams ir paaugliams teikimas. VšĮ „Vaikų linija“ teikia emocinę paramą telefonu – kasdien nuo 11 iki 21val. nemokamu telefono numeriu 116 111 bei internetu, interneto svetainėje www.vaikulinija.lt. 2011 – 2014 m. buvo atsiliepta į beveik 600 tūkst. vaikų ir paauglių skambučių, iš jų beveik 9 tūkst.pokalbių vaikai kreipėsi dėl patyčių. O taip pat buvo gauti 3600 laiškai, iš jų – 315 buvo minima patyčių tema.

 

Emocinė parama telefonu

Emocinė parama laiškais

Metai

Pokalbiai apie sunkumus

Iš jų apie patyčias

Atsakytų laiškų skaičius

Iš jų apie patyčias

2011

17 003

1693 (9,96 proc.)

1320

87 (6,6 proc.)

2012

22 540

2451 (10,9 proc.)

659

59 (9 proc.)

2013

23 367

2639 (11,3 proc.)

629

62 (10 proc.)

2014

18 181

2002 (11 proc.)

1001

107 (11 proc.)

 

2. Interneto svetainė www.bepatyciu.ltSvetainėje yra pateikiama naujausia ir aktualiausia informacija apie patyčių reiškinį, reagavimą į patyčias, suaugusiųjų vaidmenį sprendžiant patyčių situacijas. Taip pat šioje interneto svetainėje yra prieinami visi VšĮ „Vaikų linija“ sukurti ir išleisti metodiniai leidiniai, filmai.

3. Metodinės medžiagos rengimas. Buvo išleista ir nemokamai platinami šie leidiniai:

 • Kuriame klasę be patyčių. Gairės klasių auklėtojams. Jasiulionė J.S., Povilaitis R., Mažionienė M., Suchodolska I., 2010. 58 psl. Prieiga internete.
 • Mokomasis DVD ugdymo įstaigų darbuotojams „PA-GA-LIAU“, kuriame sudėtos įvairios metodinės rekomendacijos, edukaciniai filmai, video paskaitų ištraukos, skirtos naudoti ugdymo įstaigose su mokiniais, tėvais, pedagogais.
 • Kaip galiu padėti savo vaikui?.. Atsakymai į tėvų klausimus apie patyčias tarp vaikų. Jasiulionė J.S., Mažionienė M., Suchodolska I., Povilaitis R., 2011. 31 psl. Prieiga internete.
 • Mokomasis DVD diskas „BE PATYČIŲ“, kuriame pateikiami elektroniniai leidiniai ir knygos apie patyčias ir jų prevenciją, skirti ugdymo įstaigų atstovams.
 • Elektroninės patyčios ir jų prevencija. Mažionienė M., Povilaitis R., Suchodolska I., 2012. 26 psl. Prieiga internete.
 • Lankstinukai, plakatai elektroninų patyčių tema, skirti vaikams, tėvams, mokytojams. Prieiga internete.

4. Mokymų ir renginių patyčių ir jų prevencijos tema organizavimas. 2010 – 2014 m. VšĮ „Vaikų linija“ surengė dvi konferencijas patyčių tema, kuriose dalyvavo beveik 500 švietimo, visuomeninių ir valstybinių įstaigų atstovų. O taip pat rengė įvairių seminarų, mokymų, skirtų mokytojams, tėvams, mokiniams.

 • Konferencija "Mokykla gali būti saugi. Smurto ir patyčių prevencija" (2010 m. gruodžio 8 d.). Daugiau apie konferenciją čia.
 • 2010 m. buvo rengiami mokymai jaunimui „Diskriminacijos ir patyčių tarp jaunų žmonių prevencija“ (mokymai vyko Alytuje ir Šiauliuose), parengta metodinė medžiaga ir pravesti mokymai vyresniųjų klasių mokiniams „Saugus ir pagarbus bendravimas socialiniuose tinkluose“.
 • Konferencija „Virtualios erdvės iššūkiai patyčių prevencijai“ (2014 m. spalio 22 d.). Daugiau apie konferenciją čia
 • 2014 m. pavasarį dešimtyje didžiausių Lietuvos miestų buvo surengta 10 seminarų mokiniams „Patyčios turi ir gali liautis. Jaunų žmonių vaidmuo, stabdant elektronines patyčias“. Mokymuose dalyvavo daugiau nei 200 14-18 m. amžiaus mokinių su kuriais buvo diskutuojama, kaip mokiniai patys gali prisidėti prie elektroninių patyčių stabdymo ir saugios virtualios erdvės kūrimo.                                                                                                                            

5. Edukacinių video filmų ir socialinių video reklamų kūrimas ir platinimas:

 1. “Patyčios gali ir turi liautis”. Socialinė reklama, 2013m. Transliuota per LRT. Prieiga internete.
 2. „Elektroninėje erdvėje bendrauk saugiai!”. Edukacinis filmas, 2013. Prieiga internete.
 3. „Neprižiūrima virtuali erdvė – ginklas vaiko rankose“. Socialinė reklama, 2014m. Buvo transliuota LRT, kino teatruose. Prieiga internete.
 4. „Elektroninės patyčios. Ar žinai, kaip jas sustabdyti?“. Edukacinis filmas, 2014. Prieiga internete.

6. Socialinė lauko reklama „Pikti žodžiai skaudina“. 2012 m. buvo sukurta ir 7 Lietuvos miestuose eksponuojama socialinė lauko reklama, kurios tikslas – atkreipti tiek vaikų, tiek suaugusiųjų dėmesį į žodines tarpusavio patyčias. Plakatus rasite čia: http://www.bepatyciu.lt/news/2012/3/20/vaik-linijos-socialin-reklama-pikti-zodziai-skaudina/ 

7. Patyčių masto pokyčių ir visuomenės nuomonės patyčių klausimu stebėsena. VŠį „Vaikų linija“ inicijuoja tyrimus apie patyčias bei analizuoja tarptautinių tyrimų duomenis apie patyčių paplitimą. Kampanijos BE PATYČIŲ svetainėje www.bepatyciu.lt skelbiami naujausi tarptautinių tyrimų duomenys apie patyčių paplitimą. Taip pat 2014 m. bendradarbiaujant su bendrove Spinter buvo atliktos dvi visuomenės apklausos, kurių metu buvo išsiaiškinta, koks šiuo metu vyrauja visuomenės (suaugusių žmonių) požiūris į patyčių reiškinį ir į patyčių situacijos sprendimą. Apklausos rezultatai pateikiami čia.

8. Bendradarbiavimas su žiniasklaida. VšĮ „Vaikų linija“ kasmet platina pranešimus spaudai apie patyčių problematiką ir kitas su vaikais ir jų sunkumais susijusius pranešimus spaudai, komentuoja žiniasklaidoje klausimus, susijusius su patyčiomis, smurto ir agresyvaus elgesio prevenciją.

9. Bendradarbiavimas su kitomis viešojo, valstybinio, verslo sektoriaus įstaigomisir įmonėmis bei žinomais Lietuvos žmonėmis, didinant visuomenės sąmoningumą patyčių tema. Tuo tikslu VšĮ „Vaikų linijos“ specialistai dalyvauja įvairiose kitų organizacijų rengiamuose renginiuose, konferencijose, kur dalinasi savo žiniomis apie patyčias ir jų prevenciją.

10. Nuo 2010 m. VšĮ „Vaikų linija“ rengia Veiksmo savaitę  BE PATYČIŲ, kurios metu siekia atkreipti visuomenės dėmesį į patyčių reiškinį ir kiekvieno žmogaus indėlį mažinant patyčių mastą tarp vaikų. Kiekvienais metais Veiksmo savaitės renginiuose dalyvauja virš 1000 ugdymo įstaigų iš visos Lietuvos, taip pat bendram darbui per veiksmo savaitę sutelkiamas būrys partnerių, rėmėjų, draugų.

11. Tarptautinis bendradarbiavimas, siekiant diegti Lietuvoje efektyvius smurto ir patyčių prevencijos metodus. VšĮ „Vaikų linijos“ specialistai kasmet dalyvauja tarptautiniuose projektuose, renginiuose apie patyčių ir smurto prevenciją. Nuo 2014 m. birželio mėnesio VšĮ „Vaikų linija“ tapo tarptautinio Europos tinklo prieš patyčias nare. Europos tinklas prieš patyčias siekia Europos lygiu koordinuoti veiksmus ir iniciatyvas, skirtas patyčių mažinimui, propaguoti ir įgyvendinti Europos patyčių strategiją visoje Europoje, skatinti profesionalus, dirbančius patyčių srityje, keistis gerąja patirtimi ir vykdyti mokymus, o taip pat šviesti plačiąją visuomenę apie patyčių reiškinį.