Seimas pritarė siūlymui sukurti kovos su smurtu sistemą šalies bendrojo ugdymo mokyklose

2016-10-20

Seimas po svarstymo pritarė Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės teiktoms Švietimo įstatymo pataisoms (projektas Nr. XIIP-4391(3), kuriomis siekiama sukurti kovos su smurtu sistemą visose šalies bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose.

Kaip numatyta projekte, švietimo įstaiga privalės sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioje, ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje, apimančioje smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą.

Naujomis nuostatomis taip pat numatoma užtikrinti, kad nemokamą psichologinę pagalbą laiku gautų ir smurtaujantys, ir smurtą patiriantys vaikai, prireikus – ir mokytojai. Pagal projektą, psichologinė pagalba turėtų būti pradedama teikti neatlygintinai nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas. Tais atvejais, kai smurtą patyrė ar smurtavo nepilnametis, kartu su vaiku į psichologinę konsultaciją turėtų atvykti ir vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai). Šiuo metu mokytojams psichologinė pagalba bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose neteikiama.

Projektu siekiama stiprinti pedagoginių darbuotojų kompetencijas socialinių ir emocinių gebėjimų srityje. Pagal naujas nuostatas ne rečiau kaip kartą per ketverius metus pedagoginiai darbuotojai privalėtų tobulinti kvalifikaciją mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo srityje.

Svarstomi pakeitimai numato, kad bet kuris švietimo įstaigos bendruomenės narys apie pastebėtą smurto atvejį privalo pranešti švietimo įstaigos vadovui.

 

Prezidentės spaudos tarnybos informacija