Seimas apsisprendė – patyčių prevencijos programos turės veikti visose šalies mokyklose

2016-03-18

Seimas pritarė parlamentaro Liutauro Kazlavicko inicijuotam nutarimo projektui (Nr. XIIP-2952 (3)), kuriuo Vyriausybė raginama užtikrinti, kad visose šalies mokyklose nuolatos veiktų bent viena patyčių ir smurto prevencijos programa.

Sprendimas priimtas įvertinus tai, kad vaikų teisė mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje šiuo metu nėra pakankamai įgyvendinama – kas trečias vaikas Lietuvoje patiria patyčias. Tuo tarpu skirtingoms vaikų amžiaus grupėms pritaikytas prevencines programas, efektyviai sprendžiančias patyčių, smurto ir agresijos problemas, taiko tik kas antra šalies mokykla.

„Šiandien valstybėje turime ir žinių, ir efektyvių programų, kurias pasitelkę galėtume iš esmės sumažinti patyčių mastą šalies ugdymo įstaigose. Todėl labai svarbu, kad pagaliau pasiekėme politinį sutarimą, jog valstybė privalo prisiimti atsakomybę ir nedvejodama užtikrinti saugią mokymosi aplinką. Tai yra geriausia investicija į mūsų šalies ateitį, nes kitokioje nei dabartinėje atmosferoje besimokiusi karta galėtų kurti ir kitokią visuomenę bei tarpusavio santykių kultūrą”, – teigia nutarimo iniciatorius TS-LKD frakcijos narys L. Kazlavickas.

Nutarimo projektu Vyriausybė įpareigojama ateinančių metų valstybės biudžete numatyti ir reikiamą finansavimą, kad minėtos patyčių prevencijos programos galėtų sklandžiai ir nepertraukiamai veikti visoje Lietuvoje. Švietimo ir mokslo ministerijai siūloma į mokyklų vadovų atestacijos tvarką reglamentuojančius teisės aktus įtraukti jų vadovaujamų įstaigų emocinės aplinkos vertinimo rodiklius, taip pat – ieškoti priemonių, galinčių stiprinti klasės auklėtojo, kaip svarbaus mokinių ugdymo proceso dalyvio, statusą ir plėtoti jo funkcijas.