Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

2016-03-21

Šiais mokslo metais Šiaulių „Santarvės“ gimnazijoje vyko įvairios veiklos, susijusios su patyčių prevencija. Visi mokytojai šią savaitę integravo patyčių prevencijos temą į mokomuosius dalykus,1-12 klasių mokiniams vyko klasės valandėlės "Be patyčių". Socialinė pedagogė 6-7 klasių mokiniams pravedė užsiėmimą „Vaikų linija“. Šio užsiėmimo metu mokiniai susipažino su pagalbos tarnyba vaikams ir paaugliams iki 18 metų į kurią galima kreiptis telefonu ar internetu. Ketvirtadienį VO „Gelbėkit vaikus“ Šiaulių “Santarvės“ gimnazijos grupė „Neabejingi“ mokyklos bendruomenei organizavo akciją „Neabejingi“.Jos metu respondentai turėjo atskyti į du klausimus: „Patyčių atveju Aš“ ir „Mokykloje Aš“. Apklausos rezultatai paskelbti viešai.
Patyčių atvėju AŠ: apginsiu – 87,5 %; liksiu neutralus – 12,5 %; prisidėsiu prie patyčių – 0 %.
Mokykloje AŠ: saugus – 85 %; kartais jaučiuosi nesaugiai – 11 %; nesaugus–4 %.