Skelbiama mokyklų atranka dalyvauti „Friends“ patyčių prevencijos programoje

2018-04-25
„Vaikų linija” kviečia 20 Lietuvos mokyklų  2018-2020 metais diegti patyčių ir kitokio žeminančio elgesio prevencijos programą „Friends“. Kviečiama mokyklas dalyvauti atrankoje ir el. paštu info@bepatyciu.lt iki gegužės 7 d. atsiųsti užpildytą dalyvio anketą, kurią rasite čia. Programa yra nemokama.

Apie „Friends“ programą

Programa „Friends“ – viena geriausiai žinomų patyčių prevencijos programų Skandinavijos šalyse, sukūrusi mokomosios medžiagos paketus skirtus visai mokyklos bendruomenei. „Friends“ programa yra ilgalaikė, visą mokyklos bendruomenę įtraukianti patyčių ir kitokio žeminančio elgesio prevencijos programa, kurios tikslas – suteikti mokyklos bendruomenei žinių, įgūdžių ir priemonių mažinant patyčių ir kitokio žeminančio elgesio apraiškas ugdymo įstaigoje.

„Friends“ programos įgyvendinimo metu vykdomos įvairios veiklos: mokinių ir visų mokyklos darbuotojų anoniminė anketinė apklausa, paskaitos mokiniams, jų tėvams/globėjams; mokymai mokyklos darbuotojams, klasių auklėtojams/kuratoriams ir kt.  

Kodėl mokyklai naudinga dalyvauti „Friends“ programoje?

- Programos įgyvendinimo laikotarpiu mokyklai yra suteikiamos metodinės priemonės, siekiant mažinti patyčias ir kitokį žeminantį elgesį.

- Visi mokyklos darbuotojai įgyja žinių ir įgūdžių prevencijos srityje.

- Mokykla gali įvertinti patyčių ir kitokio žeminančio elgesio apraiškas įstaigoje.

- Mokiniai aktyviai dalyvauja kuriant saugią mokyklos aplinką.

- Mokinių tėvams/globėjams suteikiama žinių apie prevencijos priemones siekiant mažinti patyčias ir kitokį žeminantį elgesį.

Reikalavimai mokykloms, norinčioms dalyvauti prevencinės programos „Friends“ įgyvendinimo procese:

- Mokyklos direktorius yra motyvuotas įgyvendinti „Friends“ programą ugdymo įstaigoje ir aktyviai skatina šią veiklą.

- Mokykla nedalyvauja kitose, visą mokyklą apimančiose, patyčių ir kitokio žeminančio elgesio prevencijos programose ( pvz., „Olweus“ programoje).

- Mokykla įsipareigoja motyvuoti savo darbuotojus bei mokinius dalyvauti programoje.

- Mokykla įsipareigoja informuoti apie programą mokinių tėvus/globėjus.

- Mokykla įsipareigoja sudaryti sąlygas įgyvendinti „Friends“ programos mokymus.

- Mokykla sudarys sąlygas ir atliks patyčių ir kitokio žeminančio elgesio apraiškų mokykloje įvertinimą. Anketą pildys visi mokyklos darbuotojai ir mokiniai.

- Mokykla įsipareigoja vykdyti Programos veiklas 2018-2019 ir 2019-2020 mokslo metais.  

Prevencinės programos „Friends“ įgyvendinimo mokykloje turinys:

- Visų mokyklos darbuotojų ir mokinių anoniminės anketinės apklausos atlikimas.

- Mokinių susirinkimas (2 valandos).

- Mokyklos vadovo ir kitų administracijos narių susitikimas (2 valandos).

- Mokyklos darbuotojų mokymai (3 valandos).

- Mokymai klasių auklėtojams/kuratoriams (3 valandos).

- Mokymai mokinių tėvams/globėjams (2 valandos).

- Mokyklos darbuotojų tęstinis darbas su mokiniais pagal mokymų metu gautą metodinę medžiagą.

- Mokyklos darbuotojų grupių susitikimai aptariant programos įgyvendinimo eigą (4 susitikimai per metus po 60 min.)

- Tęstiniai mokymai mokyklos darbuotojams individualiai pagal mokyklos poreikius.

- Konsultacijos programos diegimo klausimais.

 

Daugiau informacijos Jums gali suteikti programos „Friends“ kontaktinis asmuo Aurelija Jocaitė el. paštu info@bepatyciu.lt arba telefonu +37067624114