Nors 20 mokyklų trečdaliu sumažėjo žeminančio elgesio, „Vaikų linija“ priversta stabdyti prevencinės programos „Friends“ diegimą

2021-11-04

Lapkričio 4 d. minima Tarptautinė diena prieš smurtą ir patyčias mokykloje, kurias Lietuvoje patiria kas trečias vaikas. Siekdama užtikrinti saugią aplinką vaikams mokykloje, „Vaikų linija“ 20-yje Lietuvos mokyklų įgyvendino patyčių prevencijos programą „Friends“. Po dvejų sistemingo darbo metų šiose mokyklose trečdaliu sumažėjo mokinių, patyrusių žeminantį elgesį, sumažėjo mokinių, kurie patys žemino kitus, o mokyklos darbuotojų motyvacija įsitraukti į prevencinį darbą išaugo. Nepaisant programos efektyvumo, „Vaikų linija“ yra priversta stabdyti šios programos tolesnį diegimą Lietuvos mokyklose.

„Vaikų linija“ nuo 2017 m. Lietuvai adaptavo ir 20-yje Lietuvos mokyklų pradėjo diegti „Friends“ žeminančio elgesio ir patyčių prevencijos programą. Kiekvienais programos metais (2018-2020 m.) atliktos mokinių (6-12 kl.) ir mokyklos darbuotojų anoniminės apklausos, kuriose dalyvavo apie 2000 mokinių ir beveik 700 mokyklos darbuotojų, parodė, kad ilgalaikis prevencinis darbas davė pozityvių rezultatų. Per dvejus programos vykdymo metus šiose mokyklose žeminančio elgesio paplitimas sumažėjo trečdaliu (pradėjus vykdyti programą, 23,3 proc. mokinių teigė patyrę žeminantį elgesį, o antrųjų programos metų pabaigoje – 16,1 proc.).

Taip pat programoje dalyvavusiose mokyklose sumažėjo mokinių, žeminančių kitus. Pradėjus vykdyti programą, tik kiek daugiau nei pusė (53,4 proc.) mokinių pažymėjo, kad niekada nežemino kitų, o antrųjų programos metų pabaigoje tokių mokinių jau buvo apie du trečdalius (66,7 proc.).

Pokyčius pajuto ir programoje dalyvaujančių mokyklų darbuotojai. Programos pradžioje kolegų palaikymą prevenciniame darbe jautė 2 iš 3 darbuotojų, o po metų – jau 4 iš 5. Taip pat padaugėjo mokyklos darbuotojų, galvojančių, kad mokyklos kolektyvas yra motyvuotas dalyvauti patyčių prevenciniame darbe:  nuo 66 proc. pirmaisiais metais iki 76 proc. – antrųjų metų pabaigoje.

Nors akivaizdu, kad patyčių prevencijos programa „Friends“ Lietuvos mokyklose pasiteisino, „Vaikų linija“ yra priversta stabdyti tolesnį šios programos diegimą Lietuvos ugdymo įstaigose.

„Apgailestaujame, kad turime stabdyti šios programos diegimą Lietuvoje, nes nėra finansavimo šaltinių tokių programų diegimui. Paradoksalu, kad šiuo metu Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įgyvendinamos Geros savijautos programos nuostatai neleidžia finansuoti patyčių, smurto ir žeminančio elgesio prevencinių programų, nors patyčios ir smurtas yra labai rimti veiksniai, kenkiantys mokinių savijautai ir jų psichikos sveikatai. Geros savijautos programos nuostatai neleidžia taikyti nuoseklios prevencinės programos bei mokyti suaugusiuosius, kai būtent suaugusieji yra atsakingi už patyčių prevenciją mokykloje“, – teigia „Vaikų linijos“ vadovas dr.Robertas Povilaitis.

Paskutinio (2020 m. paskelbto), kas ketverius metus atliekamo Pasaulio sveikatos organizacijos tyrimo duomenimis, Lietuvos mokiniai patiria daugiausia patyčių, lyginant su kitų Europos ir Šiaurės Amerikos šalių bendraamžiais. Iš visų 45 tyrime dalyvavusių šalių ir regionų, Lietuvoje patyčias patyrė didžiausia paauglių dalis – 29 proc. berniukų ir 26 proc. mergaičių. Tuo tarpu patys iš kitų tyčiojosi 25 proc. berniukų ir 14 proc. mergaičių. Vertinant Lietuvos vaikų patyčių internete patirtis, elektronines patyčias patyrė 25 proc. berniukų ir 19 proc. mergaičių, iš kitų internete tyčiojosi 27 proc. berniukų ir 13 proc. mergaičių. Pagal patyčių internete paplitimą tarp mokinių Lietuvos rodikliai taip pat vieni didžiausių – skirtingose amžiaus grupėse Lietuva visur patenka į penketuką šalių, kuriose didžiausia mokinių dalis patyrė patyčias ar patys tyčiojosi iš kitų internete.