„Vaikų linijos“ atstovai dalyvavo Pasauliniame forume prieš patyčias

2021-11-04

Lapkričio 1-3 d. Stokholme vyko didžiausia pasaulyje konferencija, skirta patyčių prevencijai – Pasaulinis forumas prieš patyčias. Tai – trijų dienų renginys, kuriame mokslininkai ir praktikai iš įvairių pasaulio šalių susitinka, kad pagilintų žinias, padėsiančias bendromis jėgomis efektyviau stabdyti patyčias. Šiame forume dalyvavo, naujų žinių sėmėsi bei su kolegomis patirtimis dalijosi ir „Vaikų linijos“ atstovų komanda.

Šių metų konferencija buvo hibridinė – pranešimai buvo pristatomi gyvai ir  nuotoliniu būdu. Su patyčių problema dirbantys specialistai iš JAV, Kanados, Australijos, Japonijos, Honkongo, Taivano, Švedijos, Šveicarijos, Vokietijos, Ispanijos, Izraelio ir kitų šalių dalijosi įžvalgomis ir apibendrinimais, kokios sąlygos sudaro prielaidas patyčioms ir ko reikia, kad aplinka būtų draugiška ir nepalanki patyčioms plisti. Ypatingas dėmesys buvo skirtas aptarti pokyčius patyčių srityje per pandemiją, pastebėtus skirtingose šalyse.

„Vaikų linijos“ atstovės Eglė Tamulionytė ir Jurgita Smiltė Jasiulionė dalyvavo prieškonferenciniame renginyje, kuriame buvo dalintasi Šiaurės šalių ir Lietuvos patirtimi, sprendžiant seksualinio priekabiavimo mokyklose iššūkius.

Tarptautinei tyrėjų ir praktikų bendruomenei E. Tamulionytė pristatė „Vaikų linijos“ adaptuotos ir Lietuvos mokyklose pradėtos diegti „Friends“ patyčių prevencinės programos pasiekimus ir iššūkius.

J. S. Jasiulionė su kolegomis iš Švedijos organizacijos „Friends“ vedė praktinį užsiėmimą apie emocinę paramą vaikams, patyrusiems patyčias, pristatė „Vaikų linijos“ veiklą Lietuvoje, teikiant emocinę paramą vaikams bei įgyvendinant su patyčių prevencija veiklas

Šių metų Pasauliniame forume prieš patyčias apdovanojimu už gyvenimo nuopelnus po mirties buvo pagerbtas patyčių tyrinėjimo pradininkas, psichologijos profesorius Danas Olweus, pasaulyje pagarsėjęs savo sukurta patyčių ir smurto prevencijos programa, kuri diegiama ir Lietuvoje.

„Vaikų linijos“ atstovų dalyvavimas Pasauliniame forume prieš patyčias finansuotas Šiaurės ministrų tarybos Šiaurės-Baltijos šalių Nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo programos lėšomis.