Vizitas Švedijoje: kaip mažinti patyčias

2024-02-06

Vaikų linijos komanda viešėjo Švedijoje, kur susitiko su savo partneriais – organizacija „Friends“, Norvegijos skėtinės organizacijos, vienijančios valstybines ir nevyriausybines organizacijas, mokyklų direktorius, mokinius ir kitus asmenis, dirbančius su patyčiomis ir jų mažinimu, nariais. Taip pat domėjosi, kaip sekasi su patyčiomis tvarkytis ugdymo įstaigose – apie tai pasakojo Švedijos nacionalinė švietimo agentūra bei viena iš valstybinių Stokholmo mokyklų.

Anot Vaikų linijos vadovo dr. Roberto Povilaičio, šio vizito metu buvo puiki proga iš arti susipažinti su skirtingomis perspektyvomis, kaip yra dirbama su patyčiomis ir žeminančiu elgesiu Švedijoje.

„Švedijos Švietimo įstatymas ir Diskriminacijos įstatymas draudžia žeminantį elgesį mokyklose ir numato priemones, kaip mokyklos turi reaguoti į žeminantį elgesį ir kaip turėtų užtikrinti saugią aplinką. Taigi Švedijos mokyklose apie visus patyčių atvejus turi būti pranešama mokyklos vadovaujančiam asmeniui, o šis – privalo pranešti savo steigėjui (dažniausiai – savivaldybei). Turi būti pranešama ne tik apie įvykusį įvykį, bet ir tai, kaip su juo buvo toliau dirbama, – sako dr. R. Povilaitis ir priduria, kad švedų kolegos ne tik turi aiškias gaires, kaip reaguoti, bet ir tai daro nedelsiant. – Paklausus mokyklos darbuotojų, kada yra informuojami tėvai, sulaukėm atsakymo,  kad dažniausiai tą pačią dieną, kartais – kitą dieną.“

Iššūkių nestinga ir Švedijoje

Lietuvoje patyčių mastas išlieka panašus kaip ir ankstesniais metais, naujausias HBSC tyrimas rodo, kad kas ketvirtas mūsų šalies 5–9 klasių moksleivis patiria patyčias. Su patyčiomis susiduria ir Švedijos mokyklos, tačiau ten daug dėmesio skiriama ne vien stabdyti vykstančias patyčias, bet ir sistemingam prevenciniam darbui, stengiamasi užkirsti kelią pačiai smurto kultūrai kuo anksčiau.

„Paliko įspūdį, kad Švedijos mokyklose tikrai netrūksta iššūkių: mokytojų trūkumas, mokinių kaita, didžiulė kultūrinė įvairovė ir socialinė segregacija. Tikrai nėra kada užmigti ant laurų. Bet maloniai stebina pastangos spręsti iššūkius demokratiškai ir sistemingai, tarp gesinamų „gaisrų“ tikrai skiriant dėmesio prevencijai, susitarimams apie vertybes“, – sako Vaikų linijos „Be Patyčių“ koordinatorė Eglė Tamulionytė, kuri su komanda lankėsi  vienoje valstybinėje Stokholmo mokykloje, jau daug metų vykdančioje patyčių prevencijos programą „Friends".

Mokykla pasidalijo, kad sistemingo darbo dėka pavyko savo aplinką padaryti gerokai saugesnę visiems: tiek ateinantiems mokytis, tiek dirbti. Čia yra speciali vyriausiojo mokytojo pozicija, joje dirbantis žmogus atsakingas už vertybių ugdymą. Taip pat mokykla turi saugumo ir gerovės grupes kiekvienai mokinių amžiaus grupei – jos rūpinasi, kad vaikai mokykloje būtų saugūs tiek fiziškai, tiek emociškai. Klasės valandėlės mokykloje vyksta pagal „Friends" programos metodologiją.

Anot jaunesnių ir vyresnių klasių mokinių sąjungų vadovių Emblos, Lilianos ir Sveriges, norint efektyviai mažinti patyčias, būtina į procesus įtraukti ir pačius mokinius, klausyti jų patarimų. Tai galima daryti ir per mokyklos savivaldą, kuri dažnai yra pirmoji pažintis su demokratija. Pristatytas reprezentatyvus tyrimas atskleidė, kad mokiniai, kurie yra įsitraukę į mokyklos savivaldą, turi daugiau motyvacijos padėti bendraamžiams, taip pat labiau nori kurti saugesnę aplinką mokykloje.

„Taigi mokyklose, kuriose mokinių įtaka stipri, patyčių prevencija veikia efektyviau. Taip pat stipri mokinių savivalda gerina santykį tarp mokyklos mokinių ir suaugusiųjų, o geras santykis augina ir mokinių saugumo jausmą, ir atsakomybę bei norą mokytis. Mokinių įsitraukimas į savivaldos procesus keičia patyčių kultūrą į atsakingumo ir rūpinimosi vieni kitais kultūrą“, – pabrėžia E. Tamulionytė.

Norint efektyviai kovoti su patyči reiškiniu, svarbu ir visuomenės bei verslų įsitraukimas. Švedijos „Friends“ organizacija stengiasi pajungti ilgalaikiam bendradarbiavimui įmones ir suteikti visuomenei kuo daugiau prieinamų įrankių kovoti su patyčiomis. Pavyzdžiui, sukurta virtuali biblioteka, kurioje visi gali rasti atsakymų apie patyčias: vaikai, tėvai, mokytojai, būrelių vadovai. Švedijoje ir privatus sektorius mato patyčių prevenciją kaip naudingą veiklą bei sistemingai remia prevencines iniciatyvas.

Šį bendradarbiavimo patyčių prevencijos srityje vizitą į Švediją remia Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje.