Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Kauno Juozo Urbšio katalikiška vidurinė mokykla


Kauno Juozo Urbšio katalikiška vidurinė mokykla

Partizanų g. 68

Kauno miestas

MATAU IR SAKAU: STOP PATYČIOMS Klasės valandėlių ir pamokų metu mokytojai SAU PRIMENA ir primena mokiniams, kad REIKIA MATYTI BESITYČIOJANČIUS, visada reikia pasakyti besityčiojantiems, kad visi mato patyčias ir kad toks elgesys nėra priimtinas kitiems. Gaminame atvirukus ir užrašome padrąsinimą tam, iš kurio tyčiojasi arba tam, kuris tyčiojasi. Dovanojame juos vaikams ir primename, kad vaikai neprivalo vieni išspręsti patyčių problemos, jiems reikia suaugusių pagalbos. Nurodytų filmų patyčių prevencijos tema peržiūra. Per elektroninį dienyną išsiuntinėti informaciją tėvams, ką daryti, kai jie sužino, kad jų vaikas tyčiojasi arba iš jų vaiko yra tyčiojamasi.

Klasių auklėtojai su savo auklėtiniais, mokytojai ir mokyklos specialistai.