Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Kauno Žaliakalnio progimnazija


Kauno Žaliakalnio progimnazija

Širvintų g. 15 Kaunas

Kauno miestas

Klasės valandėlių metų mokiniai nagrinės patyčių klausimus, modėliuos tinkamo reagavimo į patyčias būdus. Ypatingas dėmesys bus skirtas patyčioms elektroninėje erdvėje. Mokiniai dalyvaus mikrorajono policijos nuovados inicijuotame tarpmokykliniame plakatų prieš patyčias konkurse.

Veikloje dalyvaus 1-8 klasių mokiniai.