Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Vilniaus r. Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazija


Vilniaus r. Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazija

Mokyklos g. 20, Juodšiliai

Vilniaus rajonas

Stendo prieš patyčias paruošimas ir pristatymas gimnazijos bendruomenei. Mokinių apklausa su filmavimu "Kaip išvengti patyčių mūsų gimnazijoje?' Klasės valandėlės: "Aš tarp kitų", "Ką aš galiu padaryti, kad visiems mano klasėje būtų geriau?" , "Patyčios virtualioje erdvėje". Filmų prieš patyčias, agresiją, smurtą demonstravimas ir aptarimas. Mokomojo filmo mokytojams "Kaip organizuoti patyčių prevenciją mokykloje" aptarimas. Draugystės diena "Paspausk draugui ranką" - spaudžiame vieni kitiems ranką, dovanojame draugams savo sukurtas eiles, piešiame draugo portretą. Geros nuotaikos ir šypsenų diena - kviečiame šypsotis ir savo šypsena užkrėsti kitus; piešiame ir dovanojame kitiems šypsenėles, kiekviena klasė puošia savo kabineto duris šypsenėlėmis; fotografuojame besišypsančius vaikus ir suaugusius. Apsikabinimų ir šiltų žodžių diena - apkabinti kuo daugiau žmonių. Gerumo ir atsiprašymo diena - piešiame širdeles ir įteikiame vieni kitiems; atsiprašome tų, kuriuos mes įžeidėme arba nuskriaudėme.

Visa gimnazijos bendruomenė