Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Pagėgių vaikų globos namai


Pagėgių vaikų globos namai

Vilniaus g. 46 Pagėgiai 99293

Pagėgių savivaldybė

Veikla skirta globotiniams gyvenatiems vaikų globos namuose, siekiant mažinti patyčias vaikų tarpe. Veiklos: 1. Supažindinimas su patyčių paplitimu vaikų tarpe, "Draugystės" knygos ruošimo aptarimas (visą savaitę bus kuriama draugystės knyga). 2. Filmo peržiūra ir aptarimas "Geresnis gyvenimas". 3. Išvyka į Viešvilės globos namus "Draugystės estafetės". 4. Knygų skirtukų gamyba "Patyčioms Ne". 5. Draugystės stendo kūrimas "Širdis".

Socialiniai pedagogai, direktorės pavaduotoja soc. reikalams, psichologė, administracija, soc. darbuotojai ir kt. soc. partneriai, globotiniai