Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Kauno r. Zapyškio pagrindinė mokykla


Kauno r. Zapyškio pagrindinė mokykla

Bažnyčios g. 4

Kauno rajonas

Pirmadienis (kovo 23 d.) Paskaitos 5 – 9 kl. mokiniams siekiant įgyvendinti projekto „Savaitė be patyčių“ uždavinius bei pasiekti tikslą - formuoti neigiamą mokinių požiūrį į visų formų patyčių reiškinį, tokiu būdu mažinant patyčių paplitimą tarp mokinių. Paskaitų metu su mokiniais bus išanalizuotos patyčių formos, aptartos patyčių priežastys, susipažinta su patyčių pasekmėmis bei išsiaiškinti kovos su patyčiomis būdai. Pirmadienis (kovo 23 d.) Patyčių jausmų medis. Mokiniai išanalizavę savo jausmus, kokie juos apima tuomet kai iš jų kas nors pasityčioja ir kai jie mokykloje jaučiasi saugiai, niekas nesityčioja; šiuos jausmus pažymi ant skirtingų spalvų delniukų; iš jų suformuojamas „Patyčių jausmų medis“ - pagaminamas netradicinis stendas, iškeliant dilemini klausimą: „O po kuria medžio šaka mieliau prisėstum tu?“ Antradienis (kovo 24 d.) Paskaita 10 kl. mokiniams „Policija ir patyčių prevencija“. Paskaitų metu su mokiniais Kauno r. PK Noreikiškių nuovados Nepilnamečių reikalų specialistė aptarts patyčių prevencinius aspektus bei sąsają su policijos institucija. Ketvirtadienis (kovo 26 d.). Patyčių reiškinio ir prevencijos aptarimas su pradinių klasių mokiniais klasių valandėlių metu. Klasių valandėlių metu su mokiniais bus išanalizuotos patyčių formos, aptartos patyčių priežastys, susipažinta su patyčių pasekmėmis bei išsiaiškinti kovos su patyčiomis būdai, panaudojant jiems suprantamus ir aiškius pavyzdžius bei būdus iš jų kasdieninių situacijų. Penktadienis (kovo 27 d.) Integruota socialinė veikla į anglų k. Anglų k. pamokose 9 - 10 kl. mokiniai stebės filmą „Pat It Forward“ anglų k. patyčių prevencijos tematika (subtitruotas lietuviškai), po to teiks refleksijas, diskutuos tema „Tyčiotis negalima sustoti - kur dėtum kablelį?“

146 įstaigos mokiniai, 6 darbuotojai, praktikantė, nepilnamečių reikalų specialistė - policijos atstovas