Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija


Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija

Vingio g. 6 Gargždai 96132

Klaipėdos rajonas

1. Klasių valandėlės principu mokiniai-mokiniams. Gimnazijos vyresni mokiniai kalbėsis su žemesnių klasių mokiniais apie patyčias, jų pasekmes, pagalbą. 2. Pranešimai savo klasės mokiniams, Kiekvienoje klasėje išrinkti mokiniai pristatys pranešimą pačių pasirinkta tema, kas įtakoja patyčias mokyklose, draugų tarpe, kaip su šiuo reiškiniu efektyviai kovoti pačių mokinių akimis. 3. Gimnazijos specialistai (socialinis pedagogas, psichologas) parengs metodinę medžiagą patyčių prevencijos temomis. 4. Gimnazijos specialistai (socialinis pedagogas, psichologas) dar kartą primins gimnazijos bendruomenei ir pakalbės apie patyčių reiškinį, primins gimnazijos sudarytą patyčių prevencijos strategiją, pagalbos mokiniams planą. 5. Savaitės " Be patyčių" metu gimnazijos mokinių tėveliai (bus stengiamasi kiekvienoje klasėje atrasti tėvų, kurie galėtų pravesti savo vaiko klasei klasės valandėlę ir pasikalbėti su mokiniais apie draugystę, pagarbą, tarpusavio supratimą ir pan.) ves klasei pokalbius, užsiėmimus ir pan. 6. Baigiamuoju renginiu taps mokinių rengtų pranešimų konferencija-diskusija.

Gimnazijos bendruomenė (administracija, pedagogai, mokiniai, tėvai, pagalbinis personalas, vietos institucijos).