Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Šiaulių miesto pedagoginė psichologinė tarnyba


Šiaulių miesto pedagoginė psichologinė tarnyba

Pakalnės g. 6A Šiauliai 76293

Šiaulių miestas

Šiaulių m. PPT inicijuojančios "Savaitės be patyčių" tikslas - skatinti naujų, efektyvių bendravimo formų plėtojimą, atskleidžiant patyčių reiškinio grėsmę, pagalbos galimybes. Nuolatinės veiklos, siekiant mažinti patyčių mastą Šiaulių m. mokyklose atskleidė, kad teikiant pagalbą mokyklos bendruomenei, ypatingai svarbi pagalba pedagogams ir kitiems pagalbos vaikui specialistams. Vykdoma prevencija, tinkamai inicijuota intervencija ar postvencija - vienas svarbiausių vaiko saugumą mokykloje užtikrinančių veiksnių. Šiaulių m. PPT šiais metais "Savaitės be patyčių" veiklas skiria pedagogams, kitiems mokyklos specialistams bei vaikų tėvams. Vyksiančios veiklos skatins specialistus ir vaikų tėvus pažvelgti išsamiai į patyčių reiškinį bei sieks kurti bendradarbiavimo formas, skatinančias mokyklose efektyvią patyčių prevenciją, postvenciją, ir tinkamą intervenciją. "Savaitės be patyčių" veiklos: 1. Du seminarai ikimokyklinės ugd. įstaigos sepcialistams ir mokyklų soc. pedagogams "Patyčių ir agresyvaus elgesio samprata. Konstruktyvaus elgesio būdų paieška". 2. Trys paskaitos tėvams "Patyčios mokykloje. Kaip galiu padėti savo vaikui?" 3. Straipsnis Šiaulių m. dienraštyje, internetiniame PPT puslapyje (www.siauliuppt.lt) 4. Socialinių pedagogų apklausa dėl patyčių reiškinio mokyklose sprendimo. Remiantis rezultatais - pagalbos modelio kūrimas, pristatymas. Planuojamas leidinys mokyklos bendruomenei.

Šiaulių m. mokyklų soc. pedagogai, ikimokyklinių įstaigų specialistai, mokinių tėvai, kiti visuomenės nariai.