Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija


Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija

Liepų al. 2 , Panevėžys

Panevėžio miestas

* Labo ryto akcija"Saulutės šiluma" *Atsiprašymų knygelių gamyba *Filmų peržiūra (patyčių stabdymo tema) *Bendro plakato "NESITYČIOK" piešimas ir talpinimas gimnazijos foje *Pagyrimų diena (mokiniai, mokytojai, treneriai, bendrabučio auklėtojai, administracija, pagalbos vaikui specialistai, aptarnaujantis personalas rašo pagyrimus vieni kitiems, paskui jie talpinama tam skirtame stende) *Klasių valandėlės patyčių temomis *Informacijos apie patyčias bei jų prevenciją viešinimas el. dienyne (mokiniams bei jų tėvams)

Visų gimnazijos klasių mokiniai, mokinių taryba, gimnazijos mokinių prezidentė, gimnazijos bendruomenė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, pagalbos vaikui specialistai.