Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Panevėžio lopšelis-darželis „Žilvitis"


Panevėžio lopšelis-darželis „Žilvitis"

Dainavos g. 13

Panevėžio miestas

Priešmokyklinės grupės improvizuotos aktualios situacijos (mini spektakliukai) darželio vaikams; socialinės valandėlės, Zipio programa ugdomojoje veikloje; stendinė medžiaga grupių tėvų lentose, informaciniuose stenduose.

Bendruomenė