Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Raseinių r. Ilgižių mokykla-daugiafunkcis centras


Raseinių r. Ilgižių mokykla-daugiafunkcis centras

Mokyklos g. 2, Ilgižių III k., Betygalos sen.

Raseinių rajonas

1. Klasės valandėlės patyčių prevencijos tema ( veda socialinė pedagogė ir psichologė); 2.. Akcija ,,Mokinys mokiniui". (Visą savaitę akcijos metu vyresnieji mokiniai globos, bendradarbiaus, dalinsis gerąja patirtimi su ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinių klasių mokiniais). 3. Baigiamasis renginys. (Mokyklos mokinių sukurto filmo patyčių prevencijos tema pristatymas ir aptarimas. Taip pat klasių mokiniai dalijasi gerąja patirtimi, įgyta akcijos ,,Mokinys mokiniui" metu. )

Mokyklos mokiniai, mokytojai, pagalbos vaikui specialistai ir mokinių tėvai.