Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Šiaulių lopšelis - darželis "Salduvė"


Šiaulių lopšelis - darželis "Salduvė"

Vilniaus g. 38 D, Šiauliai

Šiaulių miestas

"Draugystės knygą" - šioje knygoje bus sudėti vaikų piešiniai tema "Bendravimo džiaugsmas". Piešiniai bus aptariami grupėse su vaikais siekiant išdiskutuoti "gero" ir "blogo" bendravimo pavyzdžius. "Skirtukas knygai" - vaikai pieš skirtukus knygoms, piešinio tema "Draugaukime". Skirtukus vaikai dovanos vieni kitiems. "Komplimentai ir pagyros" - visos "veiksmo savaitės Be patyčių" metu bus taikomas pagyrimų ir komplimentų metodas siekiant parodyti vaikams, jog jų "geras" elgesys yra laukiamas ir pageidaujamas. Komplimentus sakys auklėtojos vertindamos vaikų veiklą taip pat juos sakys vaikai vieni kitiems - po kiekvienos veiklos vaikai turės pasakyti pagiriamąjį žodį vieni kitiems (už gerai atliktą užduotį, už susikaupimą, netrukdymą ir pan.) "Draugystės piešinys" - piešinys, kuriame bus vaikų kojų ir rankų atspaudai iš kurių darysime žmogeliukus su susikabinusiomis rankomis. "Atvirutė draugui, kuris yra kitapus" - bendradarbiavimas su kitu lopšeliu - darželiu. Piešime atviruką nežinomam vaikui, kuriam linkėsime gerai elgtis ir nesityčioti iš kitų vaikų. "Pokalbis su draugu kitapus" - bendradarbiavimas su kitu darželiu. Naudodamiesi programa "SKYPE" kalbėsime su kito darželio vaikais, susipažinsime su tais, kurie gavo siųstas atvirutes, kartu žaisime ir kalbėsime apie draugišką elgesį.

Veikloje dalyvaus visi lopšelio – darželio vaikai, pedagogai, auklėtojai, neformaliojo ugdymo mokytoja bei socialinė pedagogė. Kadangi kai kurios veiklos bus organizuojamos bendradarbiaujant su kitu lopšeliu – darželiu veiklose taip pat dalyvaus šios įstaigos vaikai bei jų socialinė pedagogė.