Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokyklos bendrabutis


Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokyklos bendrabutis

Klaipėdos g. 146 Panevėžys 37375

Panevėžio miestas

1. Informaciniuose stenduose bus patalpinta medžiaga ką reikia žinoti apie patyčias, apie pagalbos teikimą patyčių ar smurto atveju. Mokiniai bus supažindinti su internetiniu puslapiu www.bepatyciu.lt. 2. Lankstinukų apie patyčias paruošimas/sklaida. 3. Filmo patyčių tema peržiūra, aptarimas. 4. Pokalbis/diskusija su bendrabutyje gyvenančiais mokiniais tema: „ Ką žinai apie patyčias?”. 5. Kūrybiškumo diena – floristikos specialybės mokinės pagamins gerumo/ draugystės gėles. 6. Geros nuotaikos, draugų diena – sporto varžybos. 7.Mokinių tarpusavio santykių tyrimas (anketinė apklausa). Tyrimo analizė. 8. Svajonių diena – aptarsime veiksmo savaitės rezultatus.

Mokiniai, gyvenantys mokyklos bendrabutyje.