Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Vilniaus "Vilnios" pagrindinė mokykla


Vilniaus "Vilnios" pagrindinė mokykla

Palydovo g. 29 a

Vilniaus miestas

Dalyvavimas "Vaikų linijos" organizuojamame dainų konkurse. "Gerų žodžių medžių" gamyba klasės valandėlių metu; jų pristatymas ir paroda. 5-10 klasių patiriamų mokykloje patyčių tyrimas. Trečiadienis - "Draugystės diena". Integruotos 1-10 klasių pamokos draugystės tematika.

1-10 klasių mokiniai, klasių auklėtojai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai: psichologė, socialinė pedagogė.