Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija


Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija

Daržų g. 1, Rietavas

Rietavo savivaldybė

Klasių vadovai, pagalbos mokiniui specialistai (soc. pedagogas, psichologas) praves klasių valandėles patyčių temomis. Susitikimai su gimnazijos bendruomene: mokytojais, aptarnaujančiu personalu, tėvais. Susitikimų temos "Patyčios. Kaip jas atpažint ir reaguoti patyčių atvejais". Kursime bendrą draugystės medį.

Gimnazijos bendruomenė.