Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija


Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija

Birutės 48, Trakai

Trakų rajonas

Šiais metais norime labiau akcentuoti draugystę. Visą savaitę yra planuojamos įvairios veiklos: vaidybinių situacijų vaidinimas ir aptarimas klasėse, vyresnių mokinių žaidimai per pertraukas su jaunesniais, filmo peržiūra ir aptarimas, padėkos ir atsiprašymo laiškų rašymas etikos pamokose, "draugystės" pyrago kepimas ir ragavimas technologijų pamokose, draugiškos tinklinio varžybos "Draugystė laimi", paskaita mokiniams, apvalaus stalo diskusija su svečiais iš bendruomenės "Kaip aš prisidedu prie draugiškos aplinkos kūrimo?", draugiškumo medžio gaminimas ir papuošimas paukščiukais su mokinių mintimis apie draugystę, dalyvavimas konkurse-žurnalistiniame tyrime "Kas mus moko tyčiotis?".

Į veiklas įtraukti visi mokiniai, klasių vadovai, kai kurių dalykų mokytojai: psichologijos, etikos, technologijų, lietuvių kalbos, kūno kultūros ir pagalbos mokiniui specialistai bei administracijos atstovai, dalis tėvų ir socialinių partnerių.