Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Trakų lopšelis-darželis ,,Obelele"


Trakų lopšelis-darželis ,,Obelele"

Trakų g. 13 , Trakai LT 21 105

Trakų rajonas

Diskutuosijos- ką reiškia būti geru draugu, ką galėčiau padaryti, kad draugas jaustųsi gerai, ką daryti jei kas nors priekabiauja, kaip galiu išspręsti nesutarimus su draugais, kursime palinkėjimus draugams. Žaisimai :,,Draugiškas- nedraugiškas ,,Ką žinau apie savo draugą“, ,,Tikras-netikras draugas“, ,,Įleisk manę į ratą“, ,,Pažaiskime po du“, ,, Su kuo aš noriu draugauti“ ir kt. Meninė-kūrybinė veikla temomis: ,,Piešiu savo draugą“, ,,Savo nuotaiką išreiškiu spalvom“, ,,Kuriu draugystės medį“, ,,Gaminu draugystės knygelę“. Kursime lėlių teatrą dramos vaidinimus pagal pasakas, improvizuosime pagal žinomus kūrinius draugystės temomis, kursime dekoracijas teatrui,vaidinsime draugams, žaisime kartu.

Visų lopšelio-darželio grupių bendruomenės