Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos pagrindinio ugdymo skyrius


Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos pagrindinio ugdymo skyrius

V. Krėvės pr. 50 Kaunas 50406

Kauno miestas

1. Trumpo filmo kūrimas „Stabdyk elektronines patyčias“ Filmo kūrimo metu moksleiviai ieškos būdų pasisakyti prieš patyčias ir sukurtą filmą pristatys konkurse. 2. Laiškas internetiniam draugui. „Kaip saugiai jaustis internete“ Lietuvių kalbos pamokose moksleiviai rašys laiškus, kurie bus patalpinti stende. 3. Lankstinukų kūrimas „Internetas be patyčių“ Visą savaite moksleiviai kurs lankstinukus apie saugų internetą. 4. Piešinių paroda “Aš neskriaudžiu kitu – neskriausk ir tu” Moksleiviai visą savaite pieš piešinius, kurie bus pristatyti parodoje. 5. Informacinė sklaida. "Patyčios ir gresianti atsakomybė pagal L R administracinių teisių pažeidimų kodeksą ir LR baudžiamajį kodeksą".

5-10 klasių moksleiviai, pasichologė Eleanora Kazlauskene, socialinė pedagogė Agnė Kriatovienė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Jolanta Mikalajūnienė, dailės vyr. mokytoja Tatjana Jermolajeva, bibliotekos darbuotoja Skaistė Karlonė, Kauno apskr. VPK Kauno m. Dainavos PK Viešosios policijos skyriaus Saulėtekio P N specialistė Liubova Kisarauskienė