Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Vilniaus ,,Atžalyno" mokykla-darželis


Vilniaus ,,Atžalyno" mokykla-darželis

Genių g. 25, LT - 11217 Vilnius

Vilniaus miestas

Iki kovo 14 d. mokykloje-darželyje bus paruoštas informacinis stendas mokyklos bendruomenei ,,Be patyčių". Kiekvieną savaitės dieną mokyklos - darželyje bus vykdoma pasisveikinimo akcija ,,Nusišypsok ir paspausk draugui ranką". Kovo 14 d. (pirmadienį) vyks klasės valandėlės tema ,,Malonūs ir nemalonūs žodžiai. Jų svarba draugystei". Taip pat bus išdalinami informaciniai leidiniai tėvams, vaikams ,,Be patyčių". Kovo 15 d. (antradienį) PUG vaikams ir jų auklėtojoms mokyklos - darželio aktų salėje bus rodomas animacinis filmukas apie gerumą, nuoširdumą, dėkingumą. Vyks filmuko aptarimas. I -II klasių mokiniams ir jų mokytojams bus rodomas animacinis filmas ,,Patyčių šokis". Taip pat vyks filmo aptarimas. Mokiniams bus pristatyta tarptautinio projekto ,,Draugystė be sienų" paruošta medžiaga apie patyčias. Kovo 16 d. (trečiadienį) III klasių mokiniams ir jų mokytojams bus rodomas mokomasis filmas ,,Kaip atpažinti patyčias" ir Elektroninėje erdvėje bendrauk saugiai! Vyks aptarimas, kaip reikia elgtis virtualioje aplinkoje. IV klasių mokiniams ir jų mokytojams bus pristatytos ir aptartos ,,Forumo teatro" aktorių konfliktinės situacijos. Kovo 17 d. Bendras kiekvienos klasės kūrybinis darbas ,,Mes už draugystę". Dalyvauja PUG, I-II klasių mokiniai. ,,Draugystės recepto" kūrimas. Dalyvauja III-IV klasių mokiniai. Kovo 18 d. Klasių kūrybinių darbų eksponavimas. Klasių bendros nuotraukos.

Vilniaus ,,Atžalyno" mokyklos - darželio bendruomenė.