Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Neringos gimnazija


Neringos gimnazija

G. D. Kuverto g. 12, LT – 93012 Neringa. Kodas: 190893381. Tel. +370 469 52291. Faks. +370 469 52291. El. paštas: rastine@nidosvm.lt

Neringos savivaldybė

1. Klasių valandėlės su auklėtojomis, soc. pedagoge bei psichologe patyčių tematika; 2. Lions Quest užsiėmimai pozityvaus bendravimo tematika; 3. Atskiri susirinkimai "Apskritojo stalo" principu su 1 - 4, 5 - 8, I - IV kl. mokiniais; patyčių situacijos gimnazijoje aptarimas, dalyvaujant gimnazijos direktoriui; 4. Judriosios pertraukos; 5. Vaizdo įrašų patyčių tematika žiūrėjimas pertraukų metu; 6. Draugystės logotipo kūrimas dailės pamokose. 7. Laiško rašymas patyčias kenčiančiam vaikui lietuvių k. pamokose.

1 - 8 kl. bei I - IV gimnazijos klasių mokiniai, jų tėvai, mokytojai, mokyklos darbuotojai.