Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

L/D "Volungėlė"


L/D "Volungėlė"

I. Simonaitytės g. 26 Klaipėda 95135

Klaipėdos miestas

Įstaigos pedagogu lėlių spektaklis vaikams, apie patyčias. "Zipio draugai" programos atvira valandėlė priešmokyklinės ir vyresnių grupių vaikams ir tėveliams. Informacinis stendas tėveliams.

Įstaigos bendruomenė