Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Ukmergės mokykla - darželis "Varpelis"


Ukmergės mokykla - darželis "Varpelis"

Stoties g. 8 Ukmergė 20119

Ukmergės rajonas

UKMERGĖS MOKYKLOS - DARŽELIO ,,VARPELIS“ PPREVENCINIŲ RENGINIŲ PRIEŠ SMURTĄ IR PATYČIAS VEIKLOS PLANAS Priemonės Laikas Vykdytojai bei dalyviai 1. Tolerancijos diena 2014 m. lapkričio mėn. Jolita Vaidonavičienė 2. Renginiai ,,Savaitė be patyčių“. 2015 m. kovo mėn. 23 - 27 d. Gražina Skapienė Klasių/grupių auklėtojos 2.1. Individualūs pokalbiai su mokiniais Esant poreikiui Klasių/grupių auklėtojos 2.2. Diskusijos per klasių valandėles 2015 m. kovo mėn. Klasių auklėtojos 2.3. Pokalbiai per etikos ir tikybos pamokas 2015 m. kovo mėn. Mokytojos 2.4. Piešinių konkursas ,,Šypsena“ 2015 m. kovo mėn. 26 d. Klasių/grupių auklėtojos 2.5. Videofilmų peržiūra ir aptarimas 2015 m. kovo mėn. 3-4 klasių mokytojos 2.6. Animacinių filmukų žiūrėjimas ir aptarimas 2015 m. kovo mėn. 1-2 klasių mokytojos 2.7 Organizuoti apklausą apie patyčių ir priekabiavimo paplitimą ugdymo įstaigoje ir artimiausioje aplinkoje. 2015 m. kovo mėn. Socialinis pedagogas 3. Pagalbos vaikui, patyrusiam smurtą ar patyčias, organizavimas. Esant poreikiui Socialinis pedagogas, Vaiko gerovės komisijos nariai 4. Individualus darbas su vaikais, iškilus krizinei situacijai. Esant poreikiui Klasės/grupės auklėtojas, Vaiko gerovės komisijos nariai 5. Individualus darbas su tėvais dėl smurto ir patyčių, iškilus krizinei situacijai. Esant poreikiui Specialusis pedagogas, Socialinis pedagogas, Klasių/grupių auklėtojas 6. Prevencinių programų, integruotų į ugdymo procesą, įgyvendinimo koordinavimas. Visus metus Vaiko gerovės komisijos pirmininkas, Specialusis pedagogas Pastaba: Vaiko gerovės komisija koordinuoja veiklą, organizuoja pagalbą vaikui, patyrusiam smurtą ar patyčias.

Įstaigos ugdytiniai, tėveliai, bendruomenė.