Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Visagino vaikų lopšelis-darželis "Ąžuoliukas"


Visagino vaikų lopšelis-darželis "Ąžuoliukas"

Sedulinos al. 51, Visaginas

Visagino savivaldybė

Bendra ugdomoji savaitės tema grupėse "Draugystės traukinys" Savaitės akcija „Gerų darbelių kraitelė“ :-gerus darbelius užrašyti ant susikurto simbolio, juos prisegant matomoje vietoje grupės bendruomenei (dalyvauja visi ir vaikai ir suaugę) Zipio draugų valandėlė

lopšelio-darželio ugdytiniai, ugdytinių tėvai, pedagogai, kiti darbuotojai