Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Pilaitės gimnazija


Pilaitės gimnazija

Įsruties g.3

Vilniaus miestas

Per pilietinio ir dorinio ugdymo pamokas, klasių valandėlių metu bus vykdomos įvairios veiklos ( situacijų kūrimas, filmavimas ir aptarimas, diskusijos). Į savaitės renginius įsitrauks ir praktiką gimnazijoje atliekantys studentai (organizuos užsiėmimus, diskusijas t.t. temomis).

Vaiko gerovės komisijos nariai, klasių auklėtojai, įvairių dalykų mokytojai, studentai praktikantai.