Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Lomių pagrindinė mokykla


Lomių pagrindinė mokykla

Lomių km. Mokyklos 12

Tauragės rajonas

Spalvų dienos, policijos pareigūno paskaita apie patyčių prevenciją, klasės valandėlės, plakatų, rašinių ,, Mes prieš patyčias" rašymą, gaminimą.

Dalyvaus visi 74 mokykloje besimokantys mokiniai, klasių vadovai, dalykų mokytojai.