Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla


Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla

Geležinio vilko g. 16, Vilnius 01112 Vilnius

Vilniaus miestas

Diskusijos per klasės valandėles: ar visada paprasta identifikuoti patyčias, pagrindinės patyčių apraiškos formos, ar reikia "duoti atgal" ir pan. Patyčių temos integravimas į lietuvių, anglų, etikos kalbos pamokas. Moksleivių apklausos patyčių tematika organizavimas ir rezultatų aptarimas viešo renginio metu Dalomosios medžiagos aktyvus platinimas.

Mokiniai, dalykų mokytojai, socialinis pedagogas, psichologas.