Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Kauno rajono Karmėlavos Balio Buračo gimnazija


Kauno rajono Karmėlavos Balio Buračo gimnazija

Vilniaus g. 67, Karmėlava, Kauno r.

Kauno rajonas

Planuojamos veiklos tinka visų mokiklinio amžiaus vaikų užimtumui. Tai ir piešiniai pagal tematiką, koliažo gamyba, filmukų ir filmų peržiūra, diskusijos, aptarimas. Temos integravimas į dėstomus dalykus: Laiško skriaudėjui ir nuskriaustajam rašymas; Lietuvių kalbos olimpiadėlė „Patyčioms – ne“; Teksto suvokimas ir rašinys apie patyčias (su įvestimi); Patyčių muziejaus aptarimas. Rašinys Efektyviausi kovos prieš patyčias būdai.). Vienoje iš klasių numatytas bendras kūrybinis darbas su tėveliais. Namuose vaikai su tėveliais gamins puslapius (spalvins paveikslėlius, pieš piešinėlius, užrašys komentarus knygai "Mintys apie draugystę". Parengta įdomi veikla ne tik mokiniams, bet ir mokytojams. Norintys galės dalyvauti kūrybinėse dirbuvėse. Užsiėmimų metu mokytojai turės galimybę labiau pažinti savo kolegas, pabendravus su jais neformalioje aplinkoje, atliekant įvairias užduotis.

0-5 klasių mokiniai, tėveliai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai