Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

AKMENĖS VAIKŲ LOPŠELIS - DARŽELIS "GINTARĖLIS"


AKMENĖS VAIKŲ LOPŠELIS - DARŽELIS "GINTARĖLIS"

STOTIES 3a, AKMENĖ

Akmenės rajonas

Visos įstaigos ugdytiniai kartu su tėveliais ir grupės auklėtojomis gamins švelnukus, kuriais dalinsis su kitais vaikais šventinio rytmečio metu. Auklėtojos kartu su vaikais kurs spektaklį pagal C. Steiner "Šiltų švelnukų pasaka". Teminės savaitės "Švelnukų šalyje" metu visose grupėse bus kalbama apie draugystės svarbą, klausysis dainų apie draugystę, seks pasakas apie draugiškumą.

Dalyviai: visi įstaigos ugdytiniai ir pedagogai