Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Plungės Senamiesčio mokykla


Plungės Senamiesčio mokykla

Minijos g. 5

Plungės rajonas

Karaokė pertraukos, Vėjo malūnėlių „Patyčios gali ir turi liautis“ darymas ir eksponavimas . Tyrimo „Smurto ir patyčių paplitimas bei prevencijos vykdymas mokykloje“ rezultatų pristatymas mokyklos bendruomenei. Mokytojams filmo „Kaip organizuoti patyčių prevenciją mokykloje“ demonstravimas. Flashmob'as Paskaita apie tarpusavio santykius ir atsakomybę 6-7 klasių mokiniams, kurią ves Nepilnamečių reikalų inspektorės. Klasių valandėlės : iki 7 klasės tema : „SKUNDIMAS AR PAGALBOS PRAŠYMAS?“ nuo 7 klasės tema: „KAS GALI PADĖTI SPRĘSTI „REALIAS“ IR VIRTUALIAS PATYČIAS?“ Per informatikos pamokas kalbama apie saugų internetą. Tema „Saugus internetas: kaip netapti internetinių patyčių objektu". Etikos, tikybos pamokose nagrinėjamos draugystės ir geranoriškumo, pagalbos kitam samprata. Muzikos pamokose – draugiškumas dainose. Mokiniai mokosi ir dainuoja dainas apie draugystę

1-10 klasių mokiniai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.