Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Radviliškio Lizdeikos gimnazija


Radviliškio Lizdeikos gimnazija

Lizdeikos g. 6C

Radviliškio rajonas

1. Soc. pedagogė ir mokiniai savanoriai paruoš stendinį pranešimą " Kas ir kaip gali padėti spręsti patyčias"; 2. 1-2 (9-10) klasių mokinių tėvams/globėjams elektroninio dienyno žinute išsiųsime Vaikų linijos paruoštą informacinę medžiagą "Kaip galiu padėti savo vaikui", priminsime, jog susidūrus su patyčiomis visada gali kreiptis pagalbos į gimnazijos specialistus: soc. pedagogę ir psichologę.; 3. 1-ų (9) klasių mokiniams, klasių valandėlių metu, 2-ų (10) kl. mokiniai savanoriai suvaidins patyčių situaciją" Vaidinimas baigėsi" ( kūrinio autorė 3-ios (11) klasės mokinė Viktorija Jenciūtė). Po vaidinimo socialinė pedagogė diskutuos su mokiniais apie kiekvieno indėlį stabdant patyčias. Klasės valandėlės įtvirtinimui kiekviena klasė sukurs gėlę iš delnų "Kas gali padėti spręsti „realias“ ir virtualias" 4. 2-ų (10) klasių mokiniams, klasių valandėlių metu, socialinė pedagogė peržiūrės rekomenduotą filmuką "Elektroninės patyčios. Ar žinai, kaip jas sustabdyti?“, diskutuos apie jausmus, kuriuos sukėlė filmuko peržiūra. Klasės valandėlės įtvirtinimui kiekviena klasė sukurs gėlę iš delnų "Kas gali padėti spręsti „realias“ ir virtualias" patyčias? 5. 2016 m. kovo 17 d. gimnazijos komanda dalyvaus Respublikinėje konferencijoje "Patyčioms-STOP" Radviliškio rajono Šeduvos gimnazijoje.

1-2 (9-10) klasių mokiniai, klasių auklėtojai, gimnazijos socialinė pedagogė, šių klasių mokinių tėveliai/globėjai.