Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Panevėžio r. Raguvos gimnazija


Panevėžio r. Raguvos gimnazija

Laisvės g. 24, Raguva, Panevėžio r.

Panevėžio rajonas

Planuojamos šios veiklos: 1. Draugiškiausio klasės mokinio rinkimai (klasės renka individualiai). 2.. Klasių prevencinės valandėlės patyčių tema. 3. Draugiškiausio gimnazijos darbuotojo rinkimai (mokiniai balsuoja per el. dienyną). 4. Piešinių ir kūrybinių darbų konkursas ,,Patyčios literatūroje" (individualūs 1 - 8 kl. mokinių darbai). 5. Draugystės paštas - laiško draugui rašymas (gimnazijos bendruomenė). 6. Komandinis kūrybinis mokinių darbas ,,Draugystės puokštė” (1- 8 klasių mokinių komanda). 7. ,,Gražių žodžių medžio" kūrimas (gimnazijos bendruomenė). 8. Informacija gimnazijos internetinėje svetainėje apie patyčių prevencija. 9. Mokinių dainų konkursas „Padėk man užaugti be patyčių!“ 10. Renginys “Mus vienija draugystė” rajono savivaldybėje. 11. Baigiamasis ,,Veiksmų savaitės be patyčių” renginys gimnazijoje.

Gimnazijos bendruomenė (1 - 12 klasių mokiniai ir mokytojai, mokinių tėvai).