Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Šiaulių r. Meškuičių gimnazija


Šiaulių r. Meškuičių gimnazija

Stoties g. 16, Meškuičiai

Šiaulių rajonas

Teminės dienos: Pirmadienis- Mandagumo diena, balta spalva; Antradienis - šypsenų diena, raudona spalva; Trečiadienis - apsikabinimų diena, žalia spalva; Ketvirtadienį - draugiškumo diena, mėlyna spalva; Penktadienis - džiaugsmo, tolerancijos diena, spalvotoji diena. Mokinių taryba visą savaitę ilgųjų pertraukų metu užims mokinius aktų salėje. Klasių vadovai ves temines valandėles klasės mokiniams. Kiekvienoje klasėje bus "Emocijų plakatas", kur mokiniai po pamokos užrašys savo emocijas, jausmus. Etikos, tikybos, pasaulio pažinimo pamokų metu vyks prevencinių kinų peržiūra. Kiekviena klasė gaminsis plakatą - "Mes prieš patyčias"

Visa gimnazijos bendruomenė