Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Panevėžio r. Raguvos gimnazija


Panevėžio r. Raguvos gimnazija

Laisvės g. 24, Raguva, Panevėžio r.

Panevėžio rajonas

1. Draugiškiausio mokinio rinkimai 1 - 12 kl. 2.. Draugiškiausio gimnazijos darbuotojo rinkimai (renka mokiniai per el. dienyną) 3. Prevencinės pamokėlės, klasės valandėlės patyčių tema (visą kovo mėn.) 4. Piešinių, kūrybinių darbų konkursas ,,Patyčios literatūroje” (1-8 kl. mokiniai) 5. Laiško draugui rašymas. Gimnazijoje veikia paštas. 6. Komandinis kūrybinis mokinių darbas ,,Draugystės puokštė” (1- 8 kl. mokiniai) 7. ,,Gražių žodžių medžio” kūrimas (gimnazijos bendruomenė) 8. Renginys “Mus vienija draugystė” (Organizuoja Panevėžio r. pedagoginė psichologinė tarnyba) 9. Informacija gimnazijos internetinėje svetainėje apie patyčių prevencija 10. Mokinių dainų konkursas „Padėk man užaugti be patyčių!“ (grupė mokinių) 11. Baigiamasis ,,Veiksmų savaitės be patyčių” renginys

Gimnazijos bendruomenė (1 - 12 kl. mokiniai, mokytojai, administracija, mokinių tėvai).