Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Utenos specialioji mokykla-daugiafunkcis centras


Utenos specialioji mokykla-daugiafunkcis centras

Ladygos g. 20, Utena

Utenos rajonas

Teminiai kiekvienos dienos patyčių prevencijos (muzikiniai, sportiniai, dailės, žaidimų, teatriniai) rytmečiai ir popietės. Diskusijos-aptarimai (internetinės patyčios; jausmai, emocijos, išraiška).

Specialiųjų, socialinių įgūdžių ir lavinamųjų klasių mokiniai; mokytojai, socialiniai pedagogai; pagalbos mokiniui specialistai.