Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Lopšelis-darželis "Dobilas"


Lopšelis-darželis "Dobilas"

J. Bielinio g. 16A

Panevėžio miestas

Mandagumo dienelė 2016-03-14 Pokalbio metu išsiaiškins, kodėl reikia būti mandagiems. Prisimins mandagumo abėcėlę. Įtvirtins mandagumo žodelius žaisdami žaidimus "parduotuvė", "Einu į svečius". Parašys ant kortelių mandagumo žodžius : prašau, atsiprašau, ačiū, laba diena, viso gero ir kt. bei pakabins matomoje vietoje., Žaidimų dienelė, 2016-03-15 Vyresni vaikai apsilankys pas mažuosius draugus. Kartu žais, šoks, dainuos, deklamuos. Vyresnis ir mažesnis draugas kartu aplikuos gėlę. Draugiškumo dienelė, 2016-03-16 Pokalbio metu išsiaiškins, kas geriausias kiekvieno vaiko draugas ir kodėl su juo draugauja. apibūdins draugo išvaizdą, charakterio savybes. Nupieš geriausio draugo portretą. Bus surengta paroda "Mano geriausias draugas". Žais žaidimą "Draugystės ratelis" - ant popieriaus lapo surašys vaikų vardus ir rodyklėmis parodys, kas su kuo draugauja. Gražių žodžių dienelė, 2016-03-17 Pokalbio metu išsiaiškins, kad žodžiu galima sutaikyti žmones, bet galima juos ir išskirti. Skelbti meilę ar neapykantą. Pasimokys sakyti vienas kitam gražius, malonius žodžius. Surašys gražius žodžius ant popieriaus lapų, kūrybiškai papuoš šiuos žodžius. Pasigamins "Gražių žodžių knygą". Meilės dienelė, 2016-03-18 Grupėse surengs nuotraukų parodėlę "Mano mylimiausi žmonės". Nuotraukas vaikai parinks kartu su tėveliais. Nupieš širdelę, papuoš ją, užrašys, kam ji skirta. Pakabins širdeles lauke ant medžio (augins meilės medį). Žais žaidimus, kartu su visais darželio vaikais susikabins į "Draugystės ratelį".

Lopšelio-darželio bendruomenė.